Mediakortti

265 000 eri käyttäjää, 765 000 vierailua, 1 475 000 sivunlatausta (Google Analytics, viikko 21/2018).

659 000 eri käyttäjää, 2 843 000 vierailua, 5 121 000 sivunlatausta (Google Analytics, tammikuu/2018).

Kohderyhmät

Turvallisuusorientoituneet kuluttajat, pelastusalan ammatti- ja sopimushenkilöstö, vakuutusyhtiöt, tiedotusvälineet ja pelastusalasta kiinnostuneet kansalaiset.

Mainosmyynti

Improve Media Oy
Kuortaneenkatu 1, 4. kerros
00520 Helsinki

Ota yhteyttä!

©2024 Tilannehuone.fi