Mediakortti

265 000 eri käyttäjää, 765 000 vierailua, 1 475 000 sivunlatausta (Google Analytics, viikko 21/2018).

659 000 eri käyttäjää, 2 843 000 vierailua, 5 121 000 sivunlatausta (Google Analytics, tammikuu/2018).

Kohderyhmät

Turvallisuusorientoituneet kuluttajat, pelastusalan ammatti- ja sopimushenkilöstö, vakuutusyhtiöt, tiedotusvälineet ja pelastusalasta kiinnostuneet kansalaiset.

Mainosmyynti

Sami Kelkka
CEO, Founder

+358 40 707 8995
sami@dapd.fi

Diamonds and Pearls Development Oy
Lapinlahdenkatu 3
00180 Helsinki, Finland

www.diamondsandpearls.fi

©2018 Tilannehuone.fi