Mediakortti

218 000 eri käyttäjää, 567 000 vierailua, 1 540 000 sivunlatausta (Google Analytics, viikko 52/2015).

706 000 eri käyttäjää, 2 470 000 vierailua, 6 670 000 sivunlatausta (Google Analytics, tammikuu/2016).

Kohderyhmät

Turvallisuusorientoituneet kuluttajat, pelastusalan ammatti- ja sopimushenkilöstö, vakuutusyhtiöt, tiedotusvälineet ja pelastusalasta kiinnostuneet kansalaiset.

Mainosmyynti

Sami Kelkka
CEO, Founder

+358 40 707 8995
sami@dapd.fi

Diamonds and Pearls Development Oy
Lapinlahdenkatu 3
00180 Helsinki, Finland

www.diamondsandpearls.fi

©2018 Tilannehuone.fi