Ohjeita
 

Tilannehuone.fi - ohjeita

Ohjeen aiheet

Yleistä
  Merkkien selitykset

Peruskäyttö
  24h Hälytyslista
  Hälytykset kartalla

Infojen lisääminen

Lisäominaisuudet
  24h Hälytyslista
    Määrätyn alueen hälytysten korostaminen
    Oman näkymän rakentaminen
    Hälytysäänen ottaminen käyttöön

  Hälytykset kartalla
    Kartan koon muuttaminen
    Kartan keskipisteen ja zoomin määritys

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä

Tilannehuone.fi:n tavoite on antaa selkeä ja helposti hahmotettava tilannekuva pelastustoimen hälytyksistä Suomessa.

Hälytyksiä voi tarkastella kartalta, jossa hälytystyyppiä kuvaava kuvake on sijoitettu sijaintikunnan kohdalle, sekä listalta, jossa hälytykset näkyvät aikajärjestyksessä. Näkymiä voi muokata omien tarpeiden mukaan, jolloin esimerkiksi lähialueen hälytykset ovat helposti havaittavissa.

Tilannehuone.fi kokoaa hälytystiedot Pelastustoimen julkisesta hälytystietolistasta, 112infosta, sekä Pronto-listasta.

Merkkien selitykset:

automaatti Palohälytys, automaatti liikennevälinepalo Liikennevälinepalo vahingontorjunta Vahingontorjunta
rakennuspalo Rakennuspalo tieliikenneonnettomuus Tieliikenneonnettomuus öljyvahinko Öljyvahinko
maastopalo Maastopalo vesiliikenneonnettomuus Vesiliikenneonnettomuus Vaarallisen aineen onnettomuus Vaarallisen aineen onnettomuus
räjähdys Räjähdys Raideliikenneonnettomuus Raideliikenneonnettomuus Eläimen pelastaminen Eläimen pelastaminen
Ensivastetehtävä Ensivastetehtävä Ilmaliikenneonnettomuus Ilmaliikenneonnettomuus muut Kaikki muut, joilla ei omaa ikonia
Meripelastusseura Meripelastusseuran hälytystehtävä    
muut Keskisuuri ja suuri tehtävä ilman omaa ikonia
 
info Hälytyksestä on lisätietoja
silmin Hälytyksestä on silminnäkijähavainto (hälytyslista)
info-k silmin-k Hälytyksestä on valokuvia (hälytyslista)
star Hälytys tullut viimeisen 3 tunnin sisällä (hälytyskartta)
tarkennettu Kuvakkeessa punainen reuna: hälytystehtävän sijaintia on tarkennettu (hälytyskartta)
target Hälytystehtävän sijaintia on tarkennettu (hälytyslista)

Peruskäyttö

24h Hälytyslista


Hälytyslistalla näkyy hälytykset viimeisen 24 tunnin ajalta. Jos hälytysrivin lopussa on sininen "huutomerkki"-kuvake (tai "silmät"-kuvake), hälytyksestä on lisätietoa. Kuvaketta klikkaamalla avautuu lisätietokenttä.


Jos kunnan nimen perässä on "tähtäin"-kuvake, hälytyksen sijaintia on tarkennettu. Kuvaketta klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa sijainti näytetään pikkukartalla.

Lähialueen hälytykset voi korostaa kirjoittamalla yläreunan tekstikenttään kunnan nimen, valitsemalla haluttu etäisyys ja klikkaamalla "OK"-painiketta. Tällöin hälytysten taustaväri on sitä tummemman punainen mitä lähempänä valittua kuntaa hälytys on.


Valintaruutu aktivoi äänihälytyksen, jolloin selain soittaa äänimerkin kun hälytyslistalle tulee uusi hälytys em. etäisyyden sisällä. Jos kyseessä on suuri tai keskisuuri hälytys tai etäisyys on alle 20km hälytysääni on voimakkaampi.

Hälytykset kartalla

Klikkaamalla kartalla olevia hälytyskuvakkeita, saat tiedon hälytystehtävästä. Jos kuvakkeen oikeassa yläreunassa on huutomerkki sinisellä pohjalla, kyseisestä tehtävästä on saatavilla tarkempaa lisätietoa.

tarkennettu
Hälytyskuvakkeet sijoitetaan kartalle ainoastaan kunnan nimen perusteella, eli sijainti ei ole tarkka. Jos kuvakkeessa on punainen reunus, sijaintia on tarkennettu.

Karttasivun yläreunassa olevasta alasvetovalikosta saa valittua miten pitkältä ajalta tehtäviä näytetään. Oletuksena tämä arvo on 12 tuntia, maksimi on 24 tuntia. Huomaa, että suurempi aikaväli hidastaa käyttöä koska kartalle on piirrettävä enemmän tietoa.

Infojen lisääminen


Infojen kirjoittamista varten tulee olla kirjautunut Tilannehuone.fi:hin. Käyttäjätunnukset saa rekisteröitymällä (klikkaa "rekisteröidy"-linkkiä) tai käyttämällä yleisiä "info"-tunnuksia (klikkaa "Lähetä vinkki!"-linkkiä). Kirjautuneilla hälytyslistalla hälytyksen perässä on "kynä"-kuvake, jota klikkaamalla avautuu ikkuna infon kirjoittamista varten. Infot lisätään hälytyksiin ylläpidon tarkastettua ne.

Hyvä info?

Oma havainto

Hyvä info sisältää lyhyen kuvauksen tapahtuneesta ja tapahtumapaikasta.

Yleensä pelkkää havaintoa hälytysajoneuvosta tai osoitetta ilman muuta tietoa ei hyväksytä infoksi. Myöskään ensivastetehtävistä ei julkaista silminnäkijähavaintoja. Luonnollisestikaan salassapitovelvollisuuden alaista materiaalia ei saa lisätä ja ne pyritään poistamaan mahdollisuuksien mukaan. Tästä syystä esimerkiksi hälytystehtävässä mukana ollut ei saa useinkaan lisätä infoa kyseisestä hälytyksestä.

Linkki

Infoissa on usein linkki muiden medioiden uutisiin, joten "linkkivinkit" ovat myös tervetulleita. Lisää aina ainakin linkki uutiseen, halutessasi voit myös kirjoittaa uutisen sisällön omin sanoin. Älä kopioi uutista suoraan lisätietoikkunaan.

Kuvien lisääminen

Infoihin on mahdollista lisätä myös kuvia. Jos haluat, että ottamasi kuva lisätään Tilannehuone.fi palvelimelle, lisää infoon linkki kuvaan sekä yhteystietosi (jos haluat ne näkyviin). Voit lähettää kuvan myös sähköpostilla osoitteeseen

Kuvan lähettäjä on vastuussa siitä, että hänellä oikeus lähettää kuva. Lähettämällä kuvat myönnät Tilannehuone.fi:lle oikeuden julkaista kuvat omassa palvelussaan.

Lisäominaisuudet

24h Hälytyslista

Määrätyn alueen hälytysten korostaminen:

Kirjoita sivun yläosassa olevaan tekstilaatikkoon kunnan/kaupungin nimi sekä valitse etäisyys. Lista värjää määritellyn alueen sisällä olevat paikkakunnat punaisen sävyillä, kirkkaan ollessa lähimpänä ja vaalean kauempana. Jatkossa voit käyttää tästä muodostunutta osoitetta suoraan tai voit lisätä sen suosikkeihin. esimerkiksi:

https://www.tilannehuone.fi/halytys.php?keskus=Helsinki&etaisyys=50

Oman näkymän rakentaminen:

Näkymä rakennetaan osoiteriville halytys.php -kohdan perään. Parametreinä annetaan paikkakunta, taustaväri sekä tekstin väri, eli

halytys.php?Paikkakunta=väri&PaikkakuntaText=väri

Määrityksiä voi ketjuttaa peräkkäin. Esimerkki:

https://www.tilannehuone.fi/halytys.php?Turku=red&TurkuText=white&Helsinki=blue&Pori=yellow&PoriText=green

Jos tekstin väriä ei määritetä, se on oletusarvoisesti musta.

Hälytysäänen ottaminen käyttöön:

Hälytyslistassa on mahdollista ottaa käyttöön hälytysääni, joka soittaa hiljaisemman äänen kaikille määritetyn alueen (joko osoiteriville määritetty, profiiliin määritetty tai etäisyysvalinnan avulla määritetyn) hälytyksille sekä huomattavasti huomiota herättävämmän sireenin kaikille keskisuurille sekä suurille hälytyksille samalla alueella. Ominaisuuden saa käyttöön joko pistämällä rastin laatikkoon paikkakunta-laatikon vieressä, tai lisäämällä parametri suoraan osoiteriville, eli

halytys.php?keskus=Helsinki&etaisyys=50&beep=true

Hälytykset kartalla

Kartan koon muuttaminen:

Suurilla ja tarkoilla näyttölaitteilla kartan koko voi oletusasetuksilla olla todella pieni. Kartan koon voi määritellä osoiteriville parametrilla resoluutio, esimerkiksi

https://www.tilannehuone.fi/halytysmap.php?resoluutio=1

Valittavissa olevat koot ovat:
1 = 1280x1024
2 = 1024x768
3 = 640x480
4 = 960x720
Jos parametria ei ole määritetty, oletusarvo on 800x600.

Painamalla karttasivun oikeassa yläreunassa olevaa -kuvaketta, kartta kasvatetaan automaattisesti selaimen ruutuun sopivaksi.

Kartan keskipisteen ja zoomin määritys:

Lisäämällä osoiteriville parametrin center=paikkakunta, kartta keskittäytyy kyseisen paikan kohdalle (erittäin hyödyllinen esimerkiksi Pohjois-Suomessa oleville, jotta kartta saadaan heti näyttämään oikea osa Suomesta). Esimerkiksi

https://www.tilannehuone.fi/halytysmap.php?center=Oulu

Kartan saa myös näyttämään automaattisesti karttaa lähempää tai kauempaa. Tässä tapauksessa osoiteriville lisätään parametri zoom=arvo. Esimerkiksi

https://www.tilannehuone.fi/halytysmap.php?center=Oulu&zoom=12

Oletusarvo on 7.

Myös hälytyskartan asetuksia voi ketjuttaa: esimerkiksi

https://www.tilannehuone.fi/halytysmap.php?aikavali=24&resoluutio=2¢er=Oulu&zoom=12

(hälytykset 24 tunnin ajalta, 1024x768 kartan resoluutiolla, keskipisteenä Oulu ja zoom 12) toimii.

Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK):

Miksei kaikista hälytyksistä löydy lisätietoa / Miksei omalta paikkakunnaltani uutisoida kuin suurimmat tilanteet?
- Lisätiedot lisätään täysin käsityönä ja vapaaehtoisten avustuksella. Jos uutista ei löydy hälytykseen (tai emme ole saaneet silminnäkijä-havaintoja), ei ole mitään lisättävää. Lisäksi Tilannehuone.fi:n oma uutisointi riippuu päivystävien palomestareiden aktiivisuudesta median jatkotiedotteiden kohdalla. Tässä on selvää paikkakunta kohtaista vaihtelevuutta.

Miksi kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus oli merkitty pieneksi / miksi kärähtänyt ruoka oli merkitty keskisuureksi?
- Hälytyksen koko, eli vaste, määritellään hätäkeskuksessa hätäpuhelun yhteydessä. Vasteella määräytyy tehtävään hälytettävien yksiköiden määrä ja erikoistehtävä. Hälytyksen koko ei aina vastaa todellista tilannetta, vaan hälytys tehdään sen hetken tietojen mukaan. Tästä syystä esimerkiksi kerrostalon porraskäytävässä haisevaan savuun suhtaudutaan vakavasti. Vaarassa voi olla kymmeniä ihmisiä ja paikalle hälytetään runsaasti kalustoa, vaikka savun aiheuttajaksi myöhemmin paljastuisikin kärähtänyt ruoka. Myös teollisuuslaitokset, sairaalat, vanhainkodit ym. saavat aikaan suurempaa liikehdintää pelastusyksiköiden taholta, sillä pahimmillaan kyseessä voisi olla suuronnettomuus. Liikenneonnettomuuksissa esimerkiksi kuolemaan johtanut ulosajo voi näkyä listalla pienenä. Vaste ei automaattisesti tarkoita tilanteen vakavuutta, vaan yksinkertaisesti määrittelee tarvittavien yksiköiden määrän.

Hälytykset eivät ole päivittyneet kymmeniin tunteihin!
- Olemme riippuvaisia viranomaisten järjestelmistä saatavista hälytystiedoista. Näissä järjestelmissä on harmillisen usein vikaa, eikä osaa niistä voida korjata esimerkiksi viikonloppuisin. Tilannehuoneesta johtuvia katkoksia on hyvin harvoin ja ne korjataan ylläpidon toimesta välittömästi. Vikatiedotteet julkaistaan Hälytyslistan yläreunassa.

Hälytyskartan ikonit näyttävät väärään paikkaan / Liikenneonnettomuuden kuvake osoittaa keskelle järveä!
- Kuvakkeet sijoitetaan kartalle paikkakunnan nimen perusteella, joten karttatieto ei ole tarkkaa. Tämän lisäksi kaikkiin kuvakkeisiin lisätään "satunnaisuutta" jotta kuvakkeet eivät pinoutuisi päällekkäin. Jos kuitenkin kartan ikonissa on punainen reunus, sen sijaintia on tarkennettu.

Miksei sivuilla näy enää ensivastetehtäviä eikä ilmaliikennevaara-hälytyksiä?
- Ensivasteet ja ilmaliikennevaara -hälytykset tulivat viranomaisten vanhalta Pronto-listalta, joka on nyttemmin poistettu käytöstä.

Miksei kaikista hälytyksistä löydy lisätietoa?
- Lisätiedot lisätään täysin käsityönä ja vapaaehtoisten avustuksella. Jos uutista ei löydy hälytykseen (tai emme ole saaneet silminnäkijä-havaintoja), ei ole mitään lisättävää.

Haluan auttaa listan päivittämisessä.
- Otamme mielellämme lisää ylläpitäjiä, mutta toistaiseksi tiukoilla kriteereillä. Voit kuitenkin auttaa kirjautumalla tunnuksella info ja salasanalla info Hälytyslistassa, jonka jälkeen hälytysten perään tulee kynä-ikoni. Tätä klikkaamalla pääset lisäämään lisätietoja hälytykseen. Nämä julkaistaan ylläpitäjien tarkastuksen jälkeen! Voit myös luoda oman tunnuksesi klikkaamalla Hälytyslistan yläreunassa olevaan Rekisteröidy -linkkiä.

Tehtävä oli ensin Rakennuspalo: keskisuuri. Miksi se muuttui listalla Muu tarkastus-/varmistustehtäväksi?
- Yleensä tehtävä tulee ensin 112infosta, ja sillä nimikkeellä pelastusmiehistö on hälytetty kohteeseen. Pelastajien saapuessa kohteeseen, voidaankin huomata että tulipalo onkin huomattavasti suurempi ja vaatii välittömästi lisää pelastusmiehistöä. Silloin tehtävän hälytysvastetta kasvatetaan, esimerkiksi pienestä keskisuureen. Nykyään hälytyslista näyttää nämä muutokset.

Lista/kartta ei toimi. Ääkköset eivät näy. Lista ei päivity. Haluan lisätietoja.
- Pyrimme korjaamaan kaikki ongelmat heti kun ne huomataan. Voit auttaa meitä lähettämällä kuvauksen ongelmasta sähköpostitse. Myös kaikki muu palaute on erittäin tervetullutta. Postit osoitteeseen

Kuinka vaihdan salasanani?
- Salasanan voi vaihtaa asetuspaneelin kautta. Asetuspaneelin saa auki vasemmasta ylälaidasta klikkaamalla tekstiä "Asetukset".

0s  |  
211 vierailijaa juuri nyt
Julkaisija | Tietosuojaseloste | ©2024 Tilannehuone.fi | Yksityisyysasetukset |  | 
Arknet Avoin Yhtiön julkaiseman tilannehuone.fi:n sisällöstä vastaa sivuston vastaava toimittaja Rami Mikkola.
Havaintoja? Kysymyksiä?