Lähetä vinkki!  |  Login  |  Rekisteröidy
Ohjeita
 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Arknet Avoin Yhtiö

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arknet Avoin Yhtiö
Tuomas Mikkola
Tähtimökatu 6 as 10
20540 Turku

3. Rekisterin nimi

Tilannehuone.fi:n käyttäjä- ja kävijärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee käyttäjätietoja seuraavia tarkoituksia varten:

o käyttäjien tunnistaminen sivustolle sisäänkirjautumisen yhteydessä
o väärinkäytösten seuraaminen ja selvittäminen
o palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

o käyttäjätiedot: käyttäjätunnus, sähköpostiosoite
o lähetettyjen lisätietojen laskuri
o käyttäjän tallentamat palvelun oletusasetukset
o käyttäjän salasana tiivisteenä

Lisäksi palveluiden tuottamiseksi kerätään seuraavia tietoja:

o palveluiden käyttötiedot, sisältäen lokitiedot ja vierailujen seurantaan käytettävät evästeet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjiä koskevat tiedot saadaan käyttäjältä itseltään hänen luodessaan käyttäjätunnuksen sivustolle. Tietoja päivitetään käyttäjän itse päivittäessä käyttäjätietoja tai sivuston ylläpidon toimesta käyttäjän omasta pyynnöstä.

Lisäksi sivuston käyttämisen yhteydessä tallennetaan lokitietoja. Lokitiedot sisältävät mm. kellonajan, ladatun sivun URL-osoitteen, IP-osoitteen sekä käyttäjän selaimen lähettämän tiedon selaimen versiosta (ns. User-Agent otsikko). Näitä tietoja ei automaattisesti yhdistetä muihin käyttäjätietoihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Käyttäjän antama käyttäjätunnus näkyy sivustolla käyttäjän luodessa sisältöä sivustolle. Arknet Avoin Yhtiö voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Lokitietoja voidaan tallentaa EU:n ulkopuolella sijaitseviin palvelimiin, mikäli sivulataus tehdään EU:n ulkopuolelta.

9. Evästeiden (cookie) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mainosten osalta sivusto käyttää DoubleClickin evästettä. Eväste mahdollistaa mainosten näyttämisen sekä tässä internet-sivustossa että muissa sivustoissa vieraileville käyttäjille. Lisätietoja on saatavilla Googlen mainosten ja sisältöverkoston tietosuojakäytännössä (http://www.google.fi/privacy_ads.html)

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Arknet Avoin Yhtiön tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Arknet Avoin Yhtiön nimeämillä henkilöillä, jotka voivat käyttää tietoja ylläpidollisiin tarkoituksiin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanallaan.

Käyttäjätunnus ei aktivoidu käyttökelpoiseksi ennen kuin käyttäjä on vahvistanut sähköpostiosoitteensa erilliseen vahvistusviestiin reagoimalla. Muilta osin käyttäjätietojen oikeellisuutta ei varmisteta.

Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja turvamenettelyillä.

11. Tiedonsaantioikeus ja tietojen korjaaminen

Sivustolle rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Käyttäjätietojen korjaamisen voi tehdä itse Tilannehuone.fi -internetpalvelun kautta. Tietojen tarkastamiseksi käyttäjän tulee esittää tarkastuspyynnössään tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot: käyttäjätunnus, sähköpostiosoite sekä nimi. Tarkastuspyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Arknet Avoin Yhtiö
Tuomas Mikkola
Tähtimökatu 6 as 10
20540 Turku

Vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön tehneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin vuosi.

 

0s  |  
1290 vierailijaa juuri nyt
Julkaisija | Tietosuojaseloste | ©2018 Tilannehuone.fi  | 
Arknet Avoin Yhtiön julkaiseman tilannehuone.fi:n sisällöstä vastaa sivuston vastaava toimittaja Rami Mikkola.